Podeu llegir la notícia a Publicacions /arxiprestat.

Font: www.catalunyareligio.cat (30/09/15)