www.pregaria.catA Enllaços web/espai d'espiritualitat s'ha penjat un enllaç a www.pregaria.cat, un lloc web de recursos de pregària en català al servei de persones, grups, parròquies o moviments que busquin aprofundir en la seva vida de fe. S’hi ofereixen recursos diversos perquè cadascú hi pugui trobar allò que més l’ajudi en el seu moment present o que més pugui ajudar d’altres.
  1. Per als pares que volen ajudar els seus fills en els primers passos de la pregària.
  2. Per als monitors d’un esplai que han de preparar una pregària a l’inici d’una reunió.
  3. Per a la persona que després d’anys d’estar desconnectada de la fe, vol redescobrir el camí que va abandonar per circumstàncies diverses.
  4. Per a aquell que es troba amb un fort desig de vida espiritual i no sap per on començar.
  5. Per al catequista que busca algun text o alguna idea amb la qual reforçar la seva catequesi de confirmació.

www.pregaria.cat