Aquest dissabte 15 de maig a les 20:00 del vespre es celebrarà el 25è aniversari de l'ordenació sacerdotal del nostre arxipreste Mn. Francesc Romeu a l'església de Santa Maria del Taulat