HORARI de misses i despatx parroquial: Juliol - Agost - Setembre 2010

Patriarca Abraham – C. Jaume Vicens Vives – Tel. 932213434
Feiners: 9:30 Vigílies: 20:00 Festius: 11:00
Despatx: dimecres de 18:00 a 19:30; tancat a l’agost

Sagrat Cor de Jesús – C. Pere IV, 398 – Tel. 933071417
Festius: 12:00
Despatx: dimarts de 19:00 a 21:00; tancat a l’agost

Sant Fèlix – C. Sardenya, 21 – Tef. 932212597
Feiners: 20:00 Vigílies: 20:00 Festius: 10:30:30 i 20:00
Despatx: dimecres i divendres de 18:30 a 19:30; tancat a l’agost

Sant Francesc d’Assís – C. Ramon Turró, 130 – Tef. 932251535
Feiners: 20:00 Festius: 12:00 i 20:00
Despatx: divendres de 18:00 a 19:30; tancat a l’agost

Sant Francesc de Pàola – C. Ramon Turró, 324-330 – Tef. 609319430
Feiners: 20:00 Vigílies: 20:00 Festius: 11:00 i 12:30
Despatx: dilluns i dijous de 18:00 a 19:30; tancat a l’agost

Sant Pancraç – C. Badajoz, 130 – Tel. 933005957
Vigílies 19:00 (només juliol i setembre) Festius: 11:00
Despatx: dimecres de 18:30 a 20:00; tancat a l’agost

Santa Maria del Taulat – C. Pujades, 210 – Tef. 933096365
Feiners: 20:00 (dimarts i dijous) Vigílies: 20:00 Festius: 11:30
Despatx: divendres de 18:00 a 20:00; tancat a l’agost

Sant Bernat Calbó – C. Marià Aguiló, 130 – Tel. 932252879
Feiners: 9:00 (dilluns, dimecres i divendres) Festius: 10:00

SECRETARIA I ARXIU ARXIPRESTAL - C. Pujades, 210 – Tel. 933094070
dilluns de 10:00-13:00, dimecres de 18:00-20:00 i divendres de 16:00-20:00
Tancat el mes d’agost.