Farem la nostra Pregària Ecumènica juntament amb l'Església Evangèlica del Poblenou el dijous 20 de gener a les 20:30 hores a Sant Bernat Calbó.
També hi haurà una celebració ecumènica a la parròquia del Patriarca Abraham el dissabte 22 de gener a les 18:30 hores.
Us hi esperem!