Dilluns 28 de febrer del 2011 a les 20:30 h.
TROBADA DE SILENCI a la parròquia del Patriarca Abraham.
Dimarts 1 de març del 2011 a les 20:30 h.
PREGÀRIA dels dimarts a la parròquia de Santa Maria
Diumenge 6 de març del 2011 a les 20:00 h.
PREGÀRIA JOVE DE L’ARXIPRESTAT a Santa Maria del Taulat.