La Pregària Jove d'aquest mes serà el proper diumenge 13 de març a les 20:00 hores a la parròquia de Santa Maria del Taulat, en lloc del diumenge primer de mes com és habitualment.