El DIUMENGE 1 de maig del 2011, us convidem a la pregària jove de l'arxiprestat a la parròquia de Santa Maria del Taulat, a les 20:00 hores.