Amb data 9 de juny de 2012, el senyor cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, ha fet entre altres el següents nomenaments per al proper curs que afecten algunes de les parròquies del nostre arxiprestat:
Mn. Gabriel Carrió Amat - Rector del Patriarca Abraham i Sant Francesc d'Assís que formen una agrupació parroquial. (Fins ara rector del Sagrat cor de Jesús).
Mn. Jordi Illa Carlos - Rector de Sant Genís de Vilassar de Dalt. (Fins ara del Patriarca Abraham i Sant Francesc d'Assís).
Mn. Joan J. Villegas Acien - Rector del Sagrat Cor de Jesús, que juntament amb Sant Francesc de Pàola, de la qual ja és rector, formen una agrupació pastoral.
Mn. Miquel Àngel Gómez Díez - Vicari Del Sagrat Cor de Jesús i de Sant Francesc de Pàola.