Amb data 21 de juny de 2013, festivitat de Sant Lluís Gonzaga, el Sr Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona, ha realitzat els següents nomenaments per al proper curs, que es faran efectius el dia de l'inici del ministeri que se'ls encomana i que fan referència al nostre Arxiprestat:
Nomenament de rector:
Mn. Francesc Romeu Torrents - Sant Pancraç, de Barcelona, continuant de rector de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó, de Barcelona. Les dues parròquies formen una agrupació parroquial.
Nomenaments d'administrador parroquial:
Mn. Miquel Àngel Gómez Díez - Sagrat Cor, de Barcelona (per un any).
Nomenament de diaca:
Mn. Miquel Adrover Santamaria, DP - Sant Pancraç, de Barcelona, diaca que participa en l'exercici de l'atenció pastoral de l'esmentada parròquia.