El proper dijous 19 de gener a les 20:30 celebrarem una pregària ecumènica a la parròquia de Santa Maria del Taulat. Aquesta pregària s'inclou dins dels actes de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians (18-25 de gener) que enguany té per  lema: “Reconciliem-nos! L’amor del Crist ens hi empeny!”

TOTS HI SOU CONVIDATS !

Pregària Ecumènica