Per la seva actualitat i, al nostre parer, ajustar-se al cas català, transcrivim un fragment d'un discurs del papa Francesc pronunciat el 23 d'octubre de 2014 al Vaticà davant d'una delegació de l'Associació Internacional del Dret Penal.

Eduard M.

"La presó preventiva constitueix una altra forma contemporània de pena il·licita oculta, més enllà d'un vernís de legalitat, quan de manera abusiva procura un avançament de la pena, prèvia a la condemna, o com a mesura que s'aplica davant la sospita més o menys fonamentada d'un delicte comès. La qüestió dels detinguts sense condemna s'ha d'afrontar amb la deguda cautela, des del moment que es corre el risc de crear un altre problema tan greu com el primer, si no pitjor: el dels reclusos sense judici, condemnats sense que es respectin les normes del procés."

Adjuntem l'enllaç a la pàgina del Vatica per si voleu llegir la totalitat del discurs per contextualitzar-lo. Versió en castellà . El fragment està extret del punt II lletra b.