El cardenal Omella designa els nous vicaris episcopals, delegats diocesans i responsables dels

serveis de cúria; tots els càrrecs es faran efectius a partir de setembre. Podeu trobar més

informació en aquest enllaç.