Imprimeix
A la secció de "Secretaria" s'han publicat els horaris de les parroquies de l'arxiprestat per a aquest curs i també a la secció "Consell" s'han publicat els dies de les reunions del Consell arxiprestal d'aquest curs 2008-09.