Els dijous 12 i 19 de febrer i 5 de març de 2009 a les 21:30 hores a la sala d’actes de la parròquia de Santa Maria del Taulat (carrer Pujades, 210 baixos).
12 de febrer:
Les narracions de la passió de Jesús en els evangelis de Marc, Mateu i Lluc, a càrrec d’Oriol Tuñí.
19 de febrer:
La narració de la passió de Jesús en l’evangeli de Joan, a càrrec d’Oriol Tuñí.
5 de març:
Les narracions de la infància de Jesús en els evangelis de Mateu i Lluc, a càrrec de Josep M. Soteras.
TOTS HI SOU CONVIDATS!