Sant Pancraç – Dilluns 30 de març a les 20:00 hores. Celebració comunitària del Perdó.

St. Francesc d’Assís – Dimarts 31 de març a les 20:30 hores. Celebració Penitencial de Quaresma, conjuntament amb la comunitat del Patriarca Abraham.

Sta. Maria del Taulat i St. Bernat Calbó – Divendres 3 d’abril a les 21:00 h. Celebració comunitària del Perdó.

Sagrat Cor de Jesús – Dimarts 7 d’abril a les 17:00 i a les 20:00 hores. Celebracions comunitàries del Perdó.