Adjuntem el calendari del curs 2018-2019 de les parròquies de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó.

Calendari 2018-2019