En aquest enllaç podeu trobar el butlleti de notícies de les parròquies de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó corresponents al més de març.

En aquest altre enllaç  podeu trobar el butlleti de notícies de les parròquies de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó corresponents al més de febrer. Potser l'agenda estarà desfassada, però si pública un comunicat de la Conferència Episcopal Tarraconense sobre els abusos a menors molt il·lustratiu.