S'adjunta el full informatiu de maig de les parròquies de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó.

El trobareu en aquest enllaç