Adjuntem el full informatiu de febrer de les parròquies de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó.

Full informatiu febrer