El 25 d'octubre s'esdevé la festivitat de Sant Bernat Calbó, copatró de la parròquia de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó. Hi haurà misses a les 9 del matí i a les 8 del vespre.