Podeu trobar el full informatiu de les parròquies de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó al següent enllaç:

Full informatiu març