Adjuntem el full informatiu de novembre de les parròquies de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó.

Full informatiu