En aquest enllaç podeu trobar el butlleti de notícies de les parròquies de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó corresponent al més de març que inclou informació sobre la sortida de la Comunitat el mes de maig.

En aquest altre enllaç  podeu trobar el butlleti de notícies de les parròquies de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calbó corresponent al més de febrer. Potser l'agenda estarà desfassada, però s'hi pública una nota dels bisbes de Catalunya sobre la protecció dels menors molt interessant.