La Secretaria de l’Arxiprestat del Poblenou i l’Arxiu Arxiprestal és el despatx unificat de totes les parròquies que formen l’Arxiprestat del Poblenou i tal com indica el seu nom té dues vessants:
Secretaria arxiprestal: despatx per a la tramitació de documentació com partides o certificats i l’elaboració d’expedients matrimonials, així com un punt d’informació general sobre el funcionament bàsic de cada parròquia per orientar les persones que demanen informació sobre batejos, catequesi, casaments, trobades, etc.
Arxiu documental: conté arxivats els llibres de registre de totes les parròquies des dels anys seixanta i també realitza la inscripció en els llibres dels sagraments realitzats al nostre Arxiprestat.