Parròquia

Santa Maria del Taulat i Sant Bernat Calvó

C. Pujades, 210 – Tel. 933096365 – C. Marià Aguiló, 130