Reunió dels laics que són membres representatius dels respectius Consells Pastorals Parroquials i dels diversos àmbits pastorals de l'arxiprestat; i dels rectors de les parròquies. Actualment es fan quatre reunions per curs.