Es fan dues trobades l'any. La primera és una reunió, el matí del darrer dissabte del mes de gener, de tots els membres dels diversos Consells Pastorals Parroquials i dels qui fan serveis parroquials i està oberta a tothom que hi vulgui participar. La segona és una trobada festiva i celebrativa de Pasqua que es fa el segon diumenge de Pasqua a la tarda.