Trobades preparatòries de les parelles que han demanat casar-se o tramitar el seu expedient matrimonial a les nostres parròquies. Es realitzen dues sessions per acollida i són acompanyades per un matrimoni i un dels mossens de l'arxiprestat.