1. Taller ocupacional "El talleret". És el projecte de Càritas Arxiprestal. És un taller d'orientació sociolaboral per a un grup reduït de persones nouvingudes amb la finalitat d'ensenyar-los a cuinar i netejar (segons els criteris occidentals) i també l'atenció a persones grans i nens petits. Té una durada de dues setmanes i s'organitza cada dos mesos a la parròquia del Sagrat Cor de Jesús.
2. Classes de català i castellà. Per tal d'afavorir la integració social i cultural als nouvinguts s'ofereixen cursos de llengua catalana i catellana, amb professors voluntaris i s'imparteixen a la parròquia de Sta. Maria del Taulat. És també un espai de convivència i de relació.
3. Missa de les cultures. És un espai celebratiu organitzat per gent llatinoamericana, cada segon diumenge de mes a la parròquia de St. Pancraç.