Durant el temps de Quaresma es realitzen cada anys unes sessions de catequesi d'adults, sobre temes d'actualitat, a la parròquia de Sta. Maria del Taulat.
També en algunes parròquines de l'arxiprestat hi ha grups d'Estudi bíblic (com el de la parròquia de Sta. Maria i St. Bernat) i grups d'Espiritualitat en que les seves activitats són obertes a tothom.