És el despatx unificat de totes les parròquies de l'Arxiprestat per a la realització de les partides, elaboració dels expedients matrimonials, inscripció en el llibres de registre i cura dels llibres de registre arxivats des dels anys seixanta.