Hem penjat una fotografia de la trobada que vàrem fer diumenge 28 de febrer a Santa Maria del Taulat.