A Publicacions de les parròquies de Sant Francesc d'Assís i del Patriarca Abraham s'han penjats els horaris de les celebracions i els horaris especials de la Nit de Nadal, Nadal, Cap d'Any i Any Nou.