JULIOL I SETEMBRE

Misses:
Dissabtes        19.00h.
                      20.00h. en portuguès
Diumenges     11.00h.
Despatx parroquial:
Dimecres de 18.30h. a 20.00h.

AGOST

Missa: Diumenges a les 11.00h.
Despatx parroquial: Tancat.