Hem modificat la informació referent a les misses, la catequesi i l'inici el curs.
Visiteu la pàgina: Informació bàsica Sant Pancraç